Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Formularz zgłoszenia

Urząd Miejski Gmina Dobrzyca

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

pokoj nr 4

brak

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodplywowoego lub przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć po oddaniu urządzenia do użytkowania

Na podstawie  art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednoloty Dziennik Urzędowy  z 2013r pozycja 1399. ze zmianami)

brak

Formularze i załączniki:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [pdf, 185.79 KB]

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [docx, 12.74 KB]

Kategorie:

Ewidencja zbiorników bezodpływowych