Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

W załączeniu przedstwiamy Państwu dorobek Gminy Dobrzyca za 2015 r. w zakresie inwestycji, kultury i sportu na dzień 10 grudnia 2015 r.

Gmina Dobrzyca

W załączeniu przedstawiamy Państwu Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2016.

Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny.

W załączeniu przedstawiamy Państwu Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2017.

Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2017.