Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA ROK 2017

Informujemy, że Starosta Pleszewski rozpoczął naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego.

Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie od 01.03.2017r. do 30.04.2017r.

Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z gminami Pleszew, Dobrzyca, Chocz, Czermin, Gizałki i Gołuchów. Realizacja Programu przewidziana jest do 31 października 2017 roku.

Załączniki:

Wniosek

Regulamin

Formularz1

Formularz2