Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Nasadzenie drzew przy drogach gminnych Gminy Dobrzyca w miejscowości Dobrzyca”

dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W ramach przedsięwzięcia zostało nasadzonych 120 drzew w miejscowości Dobrzyca: 30 sztuk z gatunku katalpa, 40 sztuk z gatunku głóg dwuszyjkowy, 50 sztuk z gatunku klon.  

 

 Koszt całkowity przedsięwziecia :  11.500,00zł. brutto

Koszt  dofinansowania  :  10.000,00zł. brutto

http://www.wfosgw.poznan.pl/


 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W DOBRZYCY WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA”

dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

           Przedsięwzięcie obejmuje  docieplenie budynku Gimnazjum ze salą gimnastyczą,

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  zmodernizowanie kotłowni z węglowej

na gazową wraz z instalcją centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz wykonanie wymiany

instalacji odgromowej.

                                   Koszt całkowity przedsięwzięcia :  572.545,05zł. netto  

                                    Koszt  dofinansowania :   515.290,00zł. netto                                            http://www.wfosgw.poznan.pl/