Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”

 (link otworzy duże zdjęcie)

                                                                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                               

 

 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”

Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca

Projekt realizowany we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Żłobkiem w Dobrzycy

 

Sięgamy po więcej!

W naszym żłobku realizowany jest projekt dofinansowany  ze środków Fundacji BGK  w programie „Na dobry początek!

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca i Gminnym Żłobkiem w Dobrzycy otrzymało grant  w wysokości 5 697,00 zł na realizację zajęć dla dzieci w wieku 2-3 lat z terenu Gminy Dobrzyca, cały projekt opiewa na kwotę 6 330,00 zł.

W ramach Projektu pod nazwą „W drodze po sukces” – cykl spotkań sprzyjających rozwojowi emocjonalnemu i wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku 2-3 lat z terenu Gminy Dobrzyca” organizowane są warsztaty dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka Dobrzycy oraz ich rodziców, opiekunów, babć i dziadków.  Z dofinansowania zakupione zostały m.in. poduszki do relaksacji dla rodziców i dziadków, kolorowe poduszeczki i kocyki dla dzieci, instrumenty muzyczne z naturalnych materiałów oraz artykuły plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów. Warsztaty prowadzi Pani Magdalena Spychaj właścicielka Centrum Harmonia w Pleszewie. W ramach projektu zorganizowana została również grupa wsparcia dla rodziców. Po zakończeniu projektu podjęte zostaną działania zmierzające do kontynuacji zajęć w przyszłości poprzez szerzenie dobrych praktyk – nowatorskich sposobów pracy z dziećmi, które sprzyjać mają  rozwojowi emocjonalnemu  i pobudzeniu kreatywności dzieci uczęszczających do żłobka. Projekt obejmuje 11 obszarów tematycznych realizowanych w formie warsztatów:

-       Zajęcia relaksacyjno-oddechowe  dla rodziców/opiekunów,

-       Zajęcia relaksacyjno-oddechowe dla babć i dziadków,

-       Warsztat Joga śmiechu i ćwiczenia oddechowe,

-       Warsztat – Zabawy relaksacyjne i integrujące gry,

-       Warsztat – Słuchamy swojego ciała, czyli masaż i trening Jacobsona oraz Schulza,

-       Warsztat – Medytacja dziecięca – medytacja miłości,

-       Warsztat – Mindfullnes, czyli uważność (bycie tu i teraz, uważne jedzenie),

-       Warsztat pt.  Fabryka trosk czyli obserwacja myśli,

-       Warsztat pt. Wewnętrzna przygoda, czyli jak zrozumieć trudne emocje,

-       Spotkanie – Bajki wprowadzające w świat Jogi oraz zabawa w Jogę,

-       Relaksacja w harmonijnych dźwiękach  gongu.

Gmina Dobrzyca nieodpłatnie użyczyła Stowarzyszeniu pomieszczenia żłobka w celu realizacji zajęć. Pracownicy żłobka pomagają nieodpłatnie w opiece nad dziećmi podczas zajęć. Pierwsze zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, było dużo zabawy i uśmiechu. Czekając na następne warsztaty przekazujemy krótką fotorelację z pierwszych przeprowadzonych zajęć.

 

Hanna Bielarz - Koordynator projektu

fot. Agnieszka Szukalska i Hanna Bielarz

Opublikowano: 06 kwietnia 2017 10:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1001