Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
63-330 DOBRZYCA
Dobrzyca,  dnia 31.01.2017r.
GGiOŚ.6840.5.2016
INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU
Informuję,  że  ogłoszony  na  dzień 31.01.2017 r.  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca  pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy położony w Dobrzycy, ul. Wąska 2,  stanowiącej  własność  Gminy  Dobrzyca  tj. usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 131/1 (am2), (obręb Dobrzyca) zakończył się wynikiem  negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).
Powyższa informacja zostaje wywieszona na tablicy Urzędu Miejskim  Gminy  Dobrzyca na okres 7 dni tj. od dnia 31.01.2017r. do dnia 07.02.2017 r.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 31 stycznia 2017 12:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 327