Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2018

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2018.

Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja techniczna.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca: www.dobrzyca.bazagmin.pl w zakładce przetargi.


Termin składania ofert: do 09.10.2017r. Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert : Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (sekretariat).


Osoba do kontaktu: Agnieszka Balcer - inspektor d/s komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji, tel. 62 7413013 wew. 35

 

Burmistrz
/-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 

Opublikowano: 29 września 2017 09:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

SIWZ [289.33 KB]

SIWZ [98 KB]

Formularz ofertowy [41.5 KB]

Formularz cenowy [47 KB]

zał. nr 2a [31 KB]

zał. nr 3 - oświadczenie [31 KB]

zał. nr 4 - wzór umowy [244.74 KB]

zał. nr 5 - wykaz sprzętu [34 KB]

Wykaz zadań [74 KB]

specyfikacja techniczna [97 KB]

specyfikacja techniczna [209.93 KB]

Informacja o wyborze ofert [63.63 KB]

Wyświetleń: 73